Το εργαστήριο κατασκεύης ορθωτικών πελμάτων βρίσκεται μέσα στο κέντρο μας και αυτό εξυπηρετεί την άμεση κατασκευή, τροποποίηση και διόρθωση των πελμάτων, καθώς και τη σωστή τοποθέτησή τους στο υπόδημα του εκάστοτε ασθενή. Όλα τα ορθωτικά πέλματα κατασκευάζονται από τον ποδίατρο Βαγγέλη Δήμου και τον έμπειρο τεχνίτη του κέντρου, με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια.

Στο εργαστήριό επίσης φυλάσσονται όλες οι πρώτες ύλες, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο θερμικές. Τα υλικά ποικίλουν σε πάχος, πυκνότητα και σκληρότητα, για να καλύπτουν όλες τις κατηγόριες ασθενών (παιδιά, αθλητές, μεσήλικες, υπερήλικες, παχύσαρκους, άντρες, γυναίκες, διαβητικούς ασθενείς, ρευματικούς ασθενείς, νευρολογικούς ασθενείς και πολλά άλλα).

Στο εργαστήριο υπάρχουν ειδικά μηχανήματα όπως πρέσες, φούρνοι, καλούπια, τροχοί και κόφτες που χρησιμοποιούνται για την ακριβή και λεπτομερή κατασκευή του κάθε πέλματος χωριστά. Η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την κατασκευή ενός ζεύγους ορθωτικών πελμάτων κυμαίνεται, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του περιστατικού, από μία έως δύο ώρες.

Το Κέντρο Χειροπρακτικής και Ποδολογίας κατέχει την βεβαίωση της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8Δ/Γ. Π. ΟΙΚ/1348/2004 του Health Technology Certification (HTCert) με τον κύριο Δήμου να εφαρμόζει τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής ιατροφαρμακευτικών προϊόντων. Προιόντα όπως ορθωτικά πέλματα έσω υποδήματος που αφορούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως πλατυποδία, άκανθα πτέρνας, πτώση μεταταρσίου και πολλά άλλα.

Επίσης ο κύριος δήμου εχει την πιστοποίηση της ονοματολογίας του παγκόσμιου οργανισμού ιατρικών βοηθημάτων (Global Medical Device Nomenclature - GMDN) με αριθμό πιστοποίησης B117094. Το GMDN ειναι ένα σύστημα διεθνούς αναγνώρισης ιατρικών βοηθημάτων. Χρησιμοποιείται από νοσοκομεία και κατασκευαστές ιατρικών συσκευών και βοηθημάτων σε μια διεθνή βάση δεδομένων για την γρήγορη και εύκολη εύρεση ιατρικών προϊόντων. Αυτό βοηθάει την σωστή επιτήρηση, ανεπιθύμητες αναφορές ή ανάκληση προϊόντων στην υγειονομική διαχείρηση και δραστηριότητα.

Τέλος, o κύριος Δήμου κατέχει και την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) με αριθμό μητρώου ΕΠ 795 07 2021, με τον οποίον επίσης κατωχυρώνεται η αδεια κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών προιόντων επι παραγγελία προιόντων όπως ορθωτικά πέλματα πλατυποδίας, κοιλοποδίας και αλλα.

Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Εργαστήριο Χειροπρακτικής και Ποδιατρικής
Κέντρο Χειροπρακτικής και Ποδολογίας 5 από 5 με 123 αξιολογήσεις

Ανατομικά Υποδήματα

Ανατομικά Υποδήματα
Ανατομικά Υποδήματα
Ανατομικά Υποδήματα