Από το 2003 οπόταν ο Βαγγέλης Δήμου αποφοίτησε από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανία και επέστρεψε στην Ελλάδα, παρακολουθεί σε ετήσια βάση το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Χειροπρακτικής και το ετήσιο Συνέδριο Ποδιατρικής του Συλλόγου Ποδιάτρων Μεγάλης Βρετανίας, με σκοπό την επιμόρφωσή του σε θέματα νέων τεχνικών αποκατάστασης ασθενειών που χρήζουν χειροπρακτικής και ποδιατρικής θεραπείας.

Επίσης παρακολουθεί συνέδρια και σεμινάρια παγκοσμίως, όπως αυτό του Διεθνούς Συλλόγου Χειροπρακτικής (ICA) και του Παγκοσμίου Συλλόγου Χειροπρακτικής (WFC) με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και των τεχνικών του για την ταχύτερη και πληρέστερη αποκατάσταση της υγείας των πελατών του.

Συνέδρια
Συνέδρια
Κέντρο Χειροπρακτικής και Ποδολογίας 5 από 5 με 123 αξιολογήσεις

Ανατομικά Υποδήματα

Ανατομικά Υποδήματα
Ανατομικά Υποδήματα
Ανατομικά Υποδήματα