Δευτέρα 11.00 - 21.00
Τρίτη 08.00 - 16.00
Τετάρτη 11.00 - 21.00
Πέμπτη 11.00 - 21.00
Παρασκεύη 08.00 - 16.00